Hızlı Erişim

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

2021 Yılı (01.01.2021 - 31.12.2021) Dönemine Ait Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi ve Formları yayımlanmıştır. (Formlarda güncelleme yapılmıştır. Bu nedenle yeni formların kullanılması gerekmektedir.)
Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi   İndir
Form 1-  Akademik Teşvik Ödeme Başvuru Beyan Formu   İndir
Form 2-  Akademik Teşvik Ödeme Kurum Değişikliği Beyan Formu    İndir 
Form 3-   Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formu    İndir
Form 4a- Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu Değerlendirme Raporu   İndir
Form 4b- Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Formu   İndir
Form 5-  Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu İcmal Listesi   İndir
Form 6-  Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu Üst Yazısı   İndir
Form 7-  İtiraz Dilekçesi ve Değerlendirme Formu   İndir
Akademik Teşvik Başvuruu Kılavuzu-2021   İndir

 

 

 


Eklenme Tarihi : 14-12-2021 15:12:16